Рутони ООД

Сервиз за тахографи и скоростоограничители

0884 780 003     0885 942 333

Закони и наредби
Закон за автомобилните превози
Условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
Регламент №561/2006
Наредба №Н-8 от 27.06.2008г.
Регламент (ЕС) №165/2015
Наредба №12 от 5.01.2007г.
Наредба №РД-16-1054 от 10.10.2008г.
Служебна бележка
За нас

Фирма Рутони ООД се занимава с монтаж, активиране, калибриране и проверка на тахографи и скоростоограничители съгласно Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.

Услуги

Сервиз Rutoni предлага и обслужва дигитални и аналогови тахографи и скоростомери, GPS системи за контрол на леки, лекотоварни, товарни, пътнически и специални транспортни средства, както и програми за извличане и обработка на данни от дигитални тахографи. Разполага със сервизи в Пловдив, Пазарджик, Кърджали и с. Средногорци община Мадан...

Контакти

гр. Пловдив

0888 296 360
0885 942 333
032 694 232

гр. Кърджали
гр. Пазарджик
с. Средногорци