Рутони ООД

Сервиз за тахографи и скоростоограничители

0884 780 003     0885 942 333

Закони и наредби
Закон за автомобилните превози
Условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
Регламент №561/2006
Наредба №Н-8 от 27.06.2008г.
Регламент (ЕС) №165/2015
Наредба №12 от 5.01.2007г.
Наредба №РД-16-1054 от 10.10.2008г.
Служебна бележка
Централен офис и сервиз

гр. Пловдив
бул. Кукленско шосе 34
(до митницата)
П.К. 147 пощенски код 4004;
tel/fax: +359 32 694 232;
GSM: +359 888 296 360; +359 885 942 333; +359 884 780 003
e-mail:rutoni@abv.bg


гр. Кърджали

сервиз
бул. България 94
(гараж на Арпезос Бус)
GSM: +359 885 942 333; +359 884 119 887


гр. Пазарджик:

сервиз
ул. Христо Смирненски 52
(пункт за ГТП Хебъртранспорт)
GSM: +359 885 942 333; +359 884 944 576


с. Средногорци:

сервиз
с. Средногорци, общ. Мадан
(главен път - пункт за ГТП)
GSM: +359 886 444 969; +359 884 942 593


ТИАТ АД

гр. Шумен
кв. Индустриален
GSM: +359 888 13 50 50
www.tiat.net
ТИАТ извършва узаконяване на автомобилни конструкции, Техностест на МПС, протоколи за необходимост на скоростоограничители, както и монтаж и сервиз на тахографи и ограничители на скоростта.


Клери ООД

гр. София
ул. Сергей Румянцев 3
GSM: +359 887 89 47 76
Клери ООД извършва поддръжката и ремонта на тахографи - монтажи, калибриране, проверка и ремонт на тахографи.


Енигма ООД

гр. Сливен
ул. Самуиловско шосе 20
GSM: +359 886 73 96 00
Фирмата извършва Годишни технически прегледи - ГТП, СЕМТ, ADR, разполага с автосервиз


Ауто Глобул ООД

- Хасково - Узунджовско шосе
- Свиленград - бул. България 211
- Гълъбово - ул. Република 125

GSM: +359 888 59 53 63


Автотех ЕООД

гр. Русе
бул. България 310
GSM: +359 889 62 51 61
Оторизиран сервиз за монтаж, ремонт, активиране, калибриране и проверка на всички лицензирани в страната тахографи - дигитални и аналогови.