Скоростоограничители

Скоростоограничители

Срокове на въвеждане на задължителна употреба на устройства за ограничаване на скоростта

Според чл. 89А от ЗДвП и писмо №11-00-17/10.02.2006г. на ИА "АА" гр. София

Категория МПС Брой места Тонаж Първа регистрация Вид превоз Е2, Е3 В сила от:
M2 Над 8 до 5т. След 01.10.01 Международен ***** 01.01.2006
N2 ***** 3.5 - 7.5т. След 01.10.01 Международен ***** 01.01.2006
M2 Над 8 до 5т. След 01.10.01 Вътрешен ***** 01.01.2008
N2 ***** 3.5-7.5т. След 01.10.01 Вътрешен ***** 01.01.2008
M3 Над 8 5 - 10т. След 01.10.01 Международен + Вътрешен Не отговаря 01.01.2006
N2 ***** 7.5 - 12т. След 01.10.01 Международен + Вътрешен Не отговаря 01.01.2006
M3 Над 8 5 - 10т. След 01.10.01 Международен Отговаря 01.01.2006
N2 ***** 7.5 - 12т. След 01.10.01 Международен Отговаря 01.01.2006
M3 Над 8 5 - 10т. След 01.10.01 Вътрешен Отговаря 01.01.2007
N2 ***** 7.5 - 12т. След 01.10.01 Вътрешен Отговаря 01.01.2007
M3 Над 8 Над 10т. ***** Международен ***** 01.01.2004
N3 ***** Над 12т. ***** Международен ***** 01.01.2004
M3 Над 8 Над 10т. ***** Вътрешен ***** 01.01.2006
N3 ***** Над 12т. ***** Вътрешен ***** 01.01.2006

Не се изисква наличието на устройство за ограничаване на скоростта за МПС от категория M2, N2 до 12т. и M3 до 10т. с първа регистрация преди 01.10.2001г.