Технически прегледи

ГТП - годишни технически прегледи

Рутони разполагаме с пункт за Годишни Технически Прегледи - ГТП. Извършваме технически прегледи на леки и лекотоварни автомобили. Фирмата е специализирана и в монтаж, ремонт, активиране, калибриране и проверка на всички видове тахографи - дигитални и аналогови и скоростоограничители.

Чрез изградената си партньорска мрежа, Рутони ООД предоставяна своите Клиенти възможност за ГТП и в други градове, включително в Сливен и Шумен.

В Шумен се извършва и узаконяване на автомобилни конструкции и технотест на МПС - фирма ТИАТ.

Пунктове за ГТП

Шумен - фирма ТИАТ АД, кв. Индустриален, 0888 13 50 50