Интелигентни тахографи - СМАРТ тахографи

Интелигентни тахографи - СМАРТ тахографи

Европейската комисия преразгледа законодателството по отношение на тахографите, за да затрудни манипулирането на данните от тахографа, да подобри ефективността на контрола и да намали административната тежест. Резултатът е Приложение 1В (ЕС 2016/799), одобрено през юни 2016 г., което води до въвеждането на "интелигентните" тахографи през юни 2019.

Смарт тахографите са снабдени с модул за GNSS (глобална навигационна спътникова система). Устройството показва в определени моменти къде се намира превозното средство. Това е направено с цел да се записват неговите координати в началото и края на работния му ден, както и периодично при други ситуации - по време на движение и на проверка. Тази функция, комбинирана със записване и на точното време, повишава прецизността на проверките от страна на контролните органи, улеснява контрола за манипулации, изключване и т.н.

Интелигентните тахографи са снабдени и със система за дистанционна проверка от контролни органи DSRC (Dedicated Short Range Communications - специализирани съобщения на къси разстояния). При досегашните тахографи проверките от контролен орган налагат спиране на превозното средство, поставяне на картата на контролния орган и прехвърляне на съответните данни, оглед за грешки и проблеми. При наличие на смарт тахограф е достатъчно автомобилът на контролния орган да кара успоредно на превозното средство или, ако го спре, не е необходимо служителят да се качва в кабината, за да провери дали в този тахограф са регистрирани грешки и/или нарушения и какви са те. Това улеснява държавите членки, от които се изисква да извършват определен минимален брой пътни проверки, както и превозвачите. Връзката от разстояние между тахографите и контролните органи улеснява извършването на целеви пътни проверки и намалява административната тежест, която случайните проверки създават на транспортните предприятия. Използваната технология ограничава обхвата на DSRC в рамките на до 100 метра и това е най-голямото разстояние, от което могат да се изтеглят данни от паметта на тахографа.

Различни са четирите вида дигитални карти, използвани от водачи, собственици/компании, сервизи и контролни органи.

За да изпълнят изискванията за сигурност на приложение 1В на регламента, който дава пълна информация и спецификация на протоколите за взаимодействие на различните системи в интелигентния тахограф, дигиталните карти от второ поколение вече са с повишена криптографска инфраструктура. Дигитална карта II поколение можe да бъде разпознатa по символа G2 в долния ляв ъгъл на картата. Въпреки подобрената защитата на данните, разбира се, е запазен принципът, че информацията се записва и криптира на две места - в тахографа, и на картата.