Подробна информация за Рутони ООД

Фирма Рутони ООД се занимава с монтаж, активиране, калибриране и проверка на тахографи и скоростоограничители съгласно изискванията на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.

Сервиз Rutoni предлага и обслужва дигитални и аналогови тахографи и скоростомери, GPS системи за контрол на леки, лекотоварни, товарни, пътнически и специални транспортни средства, както и програми - фирмени за извличане и обработка на данни от дигитални тахографи. Разполага със сервизи в Пловдив и Кърджали.

* Монтаж, активиране, калибриране, проверка и ремонт на тахографи

- аналогови тахографи тип
026 е20 001
028 е20 003

8300 e11-018; e11-20; e11-019
8400 e11-20; e11-21; e11-24
2400 e11-27; e11-26; e11-25

1311 e1 23; 1 24; e1 25; e1 26; e1 03; e1 04
1314 e1 39; e1 40; e1 43; e1 44
1318 e1 60; e1 61; e1 62; e1 57
1319 e1 73; e1 77; e1 76; e1 72
1324 e1 83; e1 85

EGK 100 e1 74; e1 75

- дигитални тахографи тип
SE5000 e5 0002
DTCO 1381 e1 84
SMARTTACH e2 25
EFAS-3 e1 100

* Ремонт на аналогови тахографи

* Монтаж, калибриране, проверка и ремонт на устройства за ограничаване на скоростта

* Рутони предлага резервни части и консумативи за всички модели тахографи - тахошайби, термоленти и т.н.

* Софтуер за сваляне и архивиране на данни от дигитални тахографи

Рутони ООД извършва своята дейност съгласно изискванията на Наредба № 16 за монтаж, проверка и ремонт на монтираните в моторните превозни средства тахографи. Фирмата притежава дългогодишен опит и обслужва всяко едно одобрено устройство за измерване и ограничаване на скоростта!