За връзка със Сервизи Рутони

Централен офис и сервиз

Централен офис и сервиз

гр. Пловдив
бул. Кукленско шосе 34
(до митницата)
П.К. 147 пощенски код 4004;
tel/fax: +359 32 694 232;
GSM: +359 888 296 360; +359 885 942 333; +359 884 780 003
e-mail:rutoni@abv.bg

гр. Кърджали

гр. Кърджали

сервиз
бул. България 94
(гараж на Арпезос Бус)
GSM: +359 885 942 333; +359 884 119 887

Партньорска сервизна мрежа на Рутони:

ТИАТ АД

ТИАТ извършва узаконяване на автомобилни конструкции, Техностест на МПС, протоколи за необходимост на скоростоограничители, както и монтаж и сервиз на тахографи и ограничители на скоростта.

гр. Шумен, кв. Индустриален, GSM: +359 888 13 50 50, www.tiat.net


Клери ООД

Клери ООД извършва поддръжката и ремонта на тахографи - монтажи, калибриране, проверка и ремонт на тахографи.

гр. София, ул. Сергей Румянцев 3, GSM: +359 887 89 47 76


Ауто Глобул ООД

- Хасково - Узунджовско шосе
- Свиленград - бул. България 211
- Гълъбово - ул. Република 125

GSM: +359 888 59 53 63


Автотех ЕООД

Оторизиран сервиз за монтаж, ремонт, активиране, калибриране и проверка на всички лицензирани в страната тахографи - дигитални и аналогови.

гр. Русе, бул. България 310, GSM: +359 889 62 51 61